Sök

Kemi

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. 

Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.
 4. Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.
 5. Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Kurser i ämnet:

 • Kemi 1, 100 poäng
  Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
 • Kemi 2, 100 poäng
  Bygger på kursen kemi 1.

För dig som har äldre betyg gäller följande:

Kemi A motsvarar Kemi 1
Kemi B motsvarar Kemi 2

Kursen ges bara på nätburen distans via vår externa leverantör Hermods. Läs mer på Hermods hemsida.