Sök

Historia

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
 4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kurser i ämnet:

 • Historia 1a1, 50 poäng
  Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
 • Historia 1a2, 50 poäng
  Bygger på kursen historia 1a1.
 • Historia 1b, 100 poäng
  Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 
 • Historia 2a, 100 poäng
  Bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. 
 • Historia 2b - kultur, 100 poäng
  Bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. 
 • Historia 3, 100poäng
  Bygger på kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur.

För dig som läst äldre kurser gäller följande:

 • Historia A motsvarar Historia 1b eller Historia 1a1 + Historia 1a2
 • Historia B motsvarar Historia 2a
 • Historia B motsvarar Historia 2b kultur
 • Historia C motsvarar Historia 3

Lärare: Thomas Lundblom