Sök

Geografi

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn.

Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller.
 2. Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.
 3. Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
 4. Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.
 5. Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.
 6. Kunskaper om samhällets behov av rumslig information och hur det kan tillgodoses.
 7. Färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera och visualisera rumsliga förhållanden.

Kurser i ämnet:

 • Geografi 1, 100 poäng
  Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
 • Geografi 2, 100 poäng
  Bygger på kursen geografi 1.

För dig som läst äldre kurser gäller följande:

 • Geografi A motsvarar Geografi 1
 • Geografi B motsvarar Geografi 2

Lärare i ämnet: Ricard Mohss