Sök

Fysik

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. 

Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier. 

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
 4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
 5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Kurser i ämnet:

 • Fysik 1a, 150 poäng
  Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. 
 • Fysik 1b1, 100 poäng
  Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
 • Fysik 1b2, 50 poäng
  Bygger på kursen fysik 1b1.
 • Fysik 2, 100poäng
  Bygger på kursen fysik 1a eller kursen fysik 1b2.
 • Fysik 3, 100poäng 
  Bygger på kursen fysik 2.

För dig som har äldre betyg gäller följande:

 • Fysik A motsvarar Fysik 1b eller Fysik 1b1 + Fysik 1b2
 • Fysik B motsvarar Fysik 2

Kursen ges bara på nätburen distans via vår externa leverantör Hermods. Läs mer på Hermods hemsida.