Skip to content
Sök

Biologi

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
 4. Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
 5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Kurser i ämnet:

 • Biologi 1, 100 poäng
  Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
 • Biologi 2 – 100 poäng
  Bygger på kursen biologi 1

För dig som läst äldre kurser gäller följande:

 • Biologi A motsvarar Biologi 1
 • Biologi B motsvarar Biologi 2

Kursen ges bara på nätburen distans via vår externa leverantör Hermods. Läs mer på Hermods hemsida.