Skip to content
Sök

Föräldraskolan – Om ungas drogbruk

Malin Åberg är trygghets- och preventionssamordnare på Kalix kommun, i samverkan med Polisen Östra Norrbotten vill hon nu sprida kunskap om vad du som vuxen och förälder bör ha koll på när det gäller ungdomar och droger.

– Vi vill hjälpa föräldrar och andra vuxna att vara uppmärksamma på riskerna, se tecknen och kunna förebygga och hjälpa våra unga, berättar Malin Åberg.

Kalix kommun och Polisen Östra Norrbotten skrev i fjol på nya medborgarlöften för de kommande två åren och de har ett tydligt ungdomsfokus där ett av fyra prioriterade områden är förbyggande arbete mot droger.

Tydlig och konkret information till dig som förälder/vuxen

Polisens publikation "Föräldraskolan" består av elva korta lektioner med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk. Du hittar "Föräldraskolan" på Polismuseets webbplats. Här finns texten även på engelska, arabiska och somaliska.

– Vi vet att det är svårt att hitta tiden, komma ihåg och komma sig för så vi kommer också att skicka ut en lektion i veckan via Schoolsoft och Kalix kommuns hemsida, berättar Malin Åberg. Sen gör vi förstås en hel del andra insatser också, både på egen hand och tillsammans med Polisen och andra aktörer.

Polisens fem uppmaningar till föräldrar

  1. Var medveten om att unga kan komma i kontakt med narkotika överallt!
  2. Var inte naiv – var uppmärksam på tecken!
  3. Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll!
  4. Var vaken när din tonåring kommer hem!
  5. Bygg relation så att din tonåring vågar berätta!

Mottagning gällande barn och ungdom

Våra socialsekreterare arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar angående barn och unga 0–20 år.
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, Tisdag, torsdag 13.00–16.00.
Telefon: 072-246 41 44

Föräldraskolan i Kalixpodden