Skip to content
Sök

Information om Rysslands invasion av Ukraina

Här hittar du information och länkar till andra myndigheter med anledning av kriget i Ukraina. Vad gör kommunen, och vad kan du göra för att hjälpa? Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg men vi följer naturligtvis händelseutvecklingen, och uppdaterar er om läget ändras – även på finska och meänkieli.

Information på svenska

Om en utveckling sker som får en direkt påverkan på Sverige, Norrbotten och Kalix kommer kommunen att informeras via nationella myndigheter.

Kalix kommun har ett grundläggande ansvar att bedriva samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig inom Europas gränser. Tills dess att regeringen formellt höjer nationens beredskap finns heller inga andra uppdrag än de som normalt är riktade till kommunen.

Viktiga länkar för allmänheten

Viktiga länkar för dig som flytt från Ukraina

Me saame tällä hetkellä paljon kysymyksiä, jos Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Kalixin kuntaan. Vastaus tänä päivänä on ”ei ollenkaan”, sota Ukrainassa ei vaikuta Kalixin kunnan toimiin! Mutta tietysti seuraamme tilannetta.

Jos tilanne kehittyy siihen suuntaan, että se saa suoran vaikutuksen Ruotsiin, Norrbotteniin ja Kalixiin, niin kansalliset viranomaiset välittävät tiedot kunnalle.

Kalixin kunnalla on perusvastuu hoitaa yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja riippumatta ulkoisesta vaikutuksesta, riippumatta siitä, onko pandemia tai sota Euroopan rajoilla. Siihen saakka, kunnes hallitus virallisesti nostaa kansakunnan valmiutta, ei myöskään ole muita tehtäviä kuin ne, jotka yleensä ovat kunnan vastuuta.

Tärkeitä linkkejä yleisölle

Tärkeitä linkkejä sinulle, joka olet paennut sotaa Ukrainasta

Met saama just nyt paljon kysymyksiä, jos Venäjän hyökkäys Ukraihnaan vaikuttaa Kaihnuun kunthaan. Vastaus tänä päivänä oon ”ei ollenkhaan”, sota Ukrainassa ei vaikuta Kaihnuun kunnan toimnthooin! Mutta tietenki met följaama tilantheen kehitystä.

Jos tilane kehittyy siihen suunthaan, ette se saapi suoran vaikutuksen Ruothiin, Norrbottenhiin ja Kaihnuusheen, niin kunta saapi informasuunia kansalisten viranomhaisten kautta.

Kaihnnun kunnala oon perusvastuu hoitaa yhtheiskunnalisesti tärkeitä toimintoja riippumatta ulkosesta vaikutuksesta, huolimatta siittä onko pandemii taikka sota Euroopan rajoila. Siihen asti ko hallitus viralisesti nostaa kansakunnan valmiutta eli peretskaappia, niin kunnala ei ole muita tehtäviä ko net jokka normaalisti kuuluva kunnale.

Tärkeitä länkkijä ylheisölle

Tärkeitä länkkijä sulle joka olet paenu Ukrainasta