Skip to content
Sök

VMA

Fyra gånger om året, alltid på en måndag klockan tre på eftermiddagen, är det många i Sverige som hör en tutsignal. Det är bara ett test och inget att bli orolig för. Men om du hör tutan en annan dag eller tid, vad ska du göra då? Och vad betyder de olika larmen?

Utomhuslarmet: Hesa Fredrik

I Sverige har vi ett utomhuslarm som kallas ”Hesa Fredrik”. Det är ett nätverk av tutor som täcker hela Sverige, och som är en del av hela det svenska varningssystemet. Det finns ungefär 4500 tutor och de sitter ofta på hustak eller andra höga ställen. På landsbygden är det inte lika många tutor som i städerna. Ungefär hälften av alla svenskar bor så att de kan höra tutan när de är utomhus. Här kan du kolla på MSBs karta vart ljudsändarna finns i Sverige.

Test av signalen för VMA

Fyra gånger per år testas utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.

Testerna sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i:

  • mars
  • juni
  • september
  • december 

Då hörs signalen för viktigt meddelande och Sveriges Radio läser upp information om provet. Testet avslutas klockan 15.05 med signalen för faran över. Om nationaldagen den 6 juni infaller på en måndag så testas utomhusvarningssystemet den 13 juni istället.  

Olika olika signaler

I fredstid

I fredstid finns två olika varningar, Viktigt Meddelande och Faran över. Viktigt meddelande kan användas vid allvarliga händelser, som till exempel om en fabrik skulle börja brinna och det var risk för en stor explosion eller att farlig gas skulle läcka ut. Det brukar bli några VMA-larm varje månad i Sverige, men det är nästan aldrig så allvarligt så att tutorna behövs.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA 

Viktigt Meddelande har 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan och upprepas 6 gånger. (Lyssna här)

 När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information
  • Om du hör signalen när det är kvartalsprov, behöver du inte göra någonting.

Faran över 

Faran över är en 30 sekunders lång ljudstöt som signalerar att faran är över. (Lyssna här)

Höjd beredskap

Vid höjd beredskap finns två olika varningar. Vid omedelbar krigsfara kan regeringen beordra signalen beredskapslarm för att kalla in civil personal till militärtjänstgöring samt vid luftangrepp kan kommunerna sända signalen för flyglarm, vid meddelande från försvarsmakten, för att varna befolkningen.

Flyglarm 

Flyglarm är 2 sekunder långa ljudstötar med 2 sekunders paus mellan som upprepas under 1 minuter. (Lyssna här)

Beredskapslarm 

Beredskapslarm är 30 sekunder långa signaler med 15 sekunders paus mellan, som upprepas 6 gånger. Det vill säga den pågår i 4 minuter och 15 sekunder. (Lyssna här)

 Andra sätt att få varningar

Här är de olika sätten att få varningar och information av myndigheterna, om det händer något riktigt allvarligt:

• utomhusvarning (”Hesa Fredrik”)
• radio, tv och text-tv
• sms (i vissa fall)
• krisinformation.se
• appar: Krisinformations app, SOS alarms app, Sveriges Radios app SR Play
• numret 113 13 (de ringer inte upp dig, men om du ringer kan de ge dig information om vad som hänt och vad du ska göra)

Ljud som inte är Hesa Fredrik

Det händer att personer hör en signal som låter som Hesa Fredrik, men när de lyssnar på radion eller kollar i sina appar eller här på Krisinformation.se står det ingenting om att det har hänt något allvarligt. Det finns flera olika ljud som låter nästan som en VMA-signal, till exempel vissa tågsignaler, tutor som används för att varna när det ska sprängas på en byggarbetsplats och en del fabriksvisslor. Om du tror att du hör ett VMA, men du inte hittar någon information om det så är det antagligen något sånt som du har hört.

Mer info via länken.