Skip to content
Sök

Din Hemberedskap

Foto: Melker Dahlstrand, MSB
Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Vad gör du om din vardag vänds upp och ner? El och värme försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte och det går inte att betala med kort. Mobilnäten och internet går ner. Se till att du och dina nära klarar vardagen.

Sverige är ett tryggt land och vi är många som inte har beredskap för en större kris. Hur kan du förbereda dig om vatten, el eller till exempel mobilnätet slås ut i flera timmar eller kanske dagar? De flesta kommer att behöva klara sig själva.

Om vi är fler som har egen beredskap och kan klara oss några dagar på egen hand, kan samhället fokusera på att hjälpa de mest utsatta. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), årligen kampanjen krisberedskapsveckan.

Hemberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Den svenska regeringen anser att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka. Men regeringen tar också hänsyn till att vi alla har olika förutsättningar, likväl som att vi alla kommer att behöva hjälpas åt.

Vatten

Brist på vatten är allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt. Tips och råd kring hur du löser vatten inför en eventuell kris!

Värme

Det behöver inte vara så kallt för att du snabbt ska bli nedkyld. Då blir din rörelse- och tankeförmåga sämre. Se till att ha en plan för alternativ uppvärmning av ditt hem och ha saker hemma som kan underlätta. Tips och råd kring hur du löser det med värme inför en eventuell kris!

Mat

Om du är frisk kan kroppen egentligen klara sig länge utan mat, men din mentala förmåga försämras snabbt om du inte äter. Du både tänker sämre och mår sämre.
Tips och råd kring hur du löser det med mat inför en eventuell kris!

Kommunikation

Vid en större olycka eller en kris behöver du få veta vad som händer, hur du själv ska agera och vad ansvariga myndigheter gör. Du kan också behöva komma i kontakt med dina anhöriga.
Tips och råd kring hur du löser det med kommunikation inför en eventuell kris!

Dina husdjur

Du bör ha tänkt igenom de behov du, din familj och dina djur har, för att vara förberedd på en kris. Men det räcker inte med att tänka – du måste själv se till att ha nödvändiga varor och utrustning hemma och öva på olika situationer.
Tips och råd kring hur du ordnar det för dina husdjur inför en eventuell kris!

Strömavbrott

Energimyndigheten har producerat en film om beredskap inför strömavbrott.

Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?

Filmserien "Rädd eller beredd?"

MSB har tagit fram en filmserie och en scenarioövning som kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden. Till exempel i skolor, föreningar eller på arbetsplatser.

Film och övning: Rädd eller beredd? (MSB)

Bli inte lurad

Främmande makt kan använda falsk och vilseledande information för att störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Genom att utnyttja våra sårbarheter kan de påverka dina åsikter, dina handlingar och dina beslut. Bli inte lurad!

Bli inte lurad (Myndigheten för psykologiskt försvar)