Skip to content
Sök

Föräldraskolan vecka 16: Konsekvenser av droganvändning

Att använda droger under en längre tid kan skada hälsan, men det finns också andra konsekvenser. Exempelvis utanförskap, försörjningssvårigheter och kriminalitet kopplat till droganvändandet. Även skolgången kan påverkas.

Tips till dig som förälder:

 • Ställ frågor och prata med ditt barn.
 • Var vaken när ditt barn kommer hem.
 • Lukta! Parfym och tuggummi kan dölja doft.
 • Var uppmärksam på om ditt barn använder ögondroppar. Ögondroppar döljer röda ögon som kan uppstå om barnet röker cannabis.
 • Håll koll på ditt barns sociala medier.
 • Håll koll på vad ditt barn köper för sin vecko- eller månadspeng.
 • Prata med andra föräldrar och hjälp varandra att hålla koll, kom överens om gemensamma regler för era barn. 
 • Prata med din tonåring om inställning till alkohol, fester och att vara ute sent på kvällarna.
 • Föregå med gott exempel, refektera över dina egna alkoholvanor.
 • Var beredd att åka iväg under kvällen om något skulle hända.
 • Ring polisen om något händer. Är det akut ring 112, om inte ring 114 14.

Om föräldraskolan 

Polisens publikation "Föräldraskolan" består av elva korta lektioner med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk. Läs gärna mer om föräldraskolan på sidan "Föräldraskolan – Om ungas drogbruk".