Sök

Vecka fri från våld

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med och vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet. Mäns våld är ett av våra största samhällsproblem, men våldet går att förebygga.

Vad är en vecka fri från våld?

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), JämställdhetsmyndighetenMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras runt om i landet seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. De övriga veckorna under året jobbar vi i Kalix med En kommun fri från våld.

I Kalix är det tredje året vi gemensamt arrangerar Vecka fri från våld. Veckan arrangeras varje år i slutet av november, i samband med den 25/11. Det är  FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november. 
Kvinno- och tjejjourer runtom arrangerar Ljusmanifestation på den internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor.  Då tänds ljus för;

 • De kvinnor som mördas av sin partner eller expartner i Sverige varje år 
 • För de 35 % av världens kvinnor som utsätts för våld av en partner eller sexuellt våld
 •  Även mot det systematiska förtrycket av kvinnor som gör att miljoner flickor runt om i världen fortfarande inte får gå i skolan. 

Tillsammans manifesteras det för ett jämställt samhälle fritt från våld!

Våld i fokus i Kalix

Under vecka 47 deltar Kalix kommun i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”. Under veckan fokuserar vi på att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samtidigt vill vi öka kunskap och medvetenhet om våld. 

Vad händer i Kalix under "en vecka fri från våld"?

 • Kick off i Galleria Kalix 19 november klockan 11.30.
 • Gudstjänsten i Kalix Kyrka 20 november klockan 11.00, där kyrkan lyfter sin årliga globala kampanj "16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld".
 • Skolorna erbjuds digitala föreläsningar med Atilla Yoldas och stödlinjen ungarelationer.se. 
 • Föreläsning med Lisbeth Pipping, "Barn behöver modiga vuxna, våga se med barns ögon" på Kalix Folkhögskola.
 • Veronica Utterström och ABF bjuder vid två tillfällen in till föreläsningen "Du och ditt liv är livsviktigt" på Kalix Folkhögskola.
  Den 22 november klockan 18–19 och den 26 november klockan 13–14.
 • Hej vuxen ger en digital föreläsning från Brottsofferjouren.
 • Vänskapsmusik på skolorna runt om i Kalix kommun.
 • Öppet hus på fritidsgården Frizon med självskydd och dans samt workshoppar.
 • Individ- och familjeomsorgen har drop in utan tidsbokning för personlig rådgivning. om du är utsatt för våld eller själv är våldsutövare.
 • Onevision Kalix artist- och musikerutbildning håller konsert på Kalix Folkets Hus, Malören 24 november klockan 19.00.
 • Ljusmanifestation i "Malala-tunneln" mellan Mannhemskolan och Sportcity 25 november klockan 17.00.
 • Projektfilm "Malala Project" visas på Galleria Kalix hela veckan.
 • Bokbord på Kalix Bibliotek.
 • Kalixpodden släpper avsnitt med aktuella ämnen inom temat våld.
 • Kalix Folkhögskola har temavecka om våld för eleverna.

Det finns även andra digitala föreläsningar att ta del av och mer information att läsa på sidan samverkan mot våld.

Kalixpodden om orosanmälan

Amanda Löthberg jobbar som socialsekreterare vid Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Kalix kommun berättar om orosanmälan. Varför är det ett så laddat ord och hur går man tillväga för att göra en?


Vill du göra en orosanmälan?

Du kan läsa mer om orosanmälan och själv göra en via vår sida "Orosanmälan, misstanke om att barn far illa".

Intervju med våldsutsatte Jan Lustig

I samband med "en vecka fri från våld" 2021 presenterade Kalix kommun denna intervju med Jan Lustig. Här berättar han om den grova misshandel han utsattes för 1999, då han gick emellan i ett gatubråk. Konsekvenserna av misshandeln lever Jan Lustig med än idag.

Inslaget är producerat av elever på samhällsprogrammet, media vid Furuhedsskolan i Kalix.