Skip to content
Sök

Vecka fri från våld

Under en vecka fri från våld arrangeras en rad evenemang runt om i Norrbotten för att uppmärksamma våld och vad som kan göras för att förebygga det.

Vad är en vecka fri från våld?

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), JämställdhetsmyndighetenMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras runt om i landet seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. De övriga veckorna under året jobbar vi i Kalix med En kommun fri från våld.

Våld i fokus i Kalix

Kalix kommun arrangerar årligen en vecka fri från våld under november.

En del av allt som händer på plats i Kalix

  • Vill du vara med och bidra, med någon aktivitet eller information under en vecka fri från våld 2024? kontakta malin.aberg@kalix.se 

 

Kalixpodden om en kommun fri från våld

Kalix kommun sätter fokus på våld och våldsprevention i arbetsgruppen "En kommun fri från våld". Det handlar om att förebygga våld både inom organisationen och i samhället. Hör Sandra Eriksson, enhetschef inom stöd och omsorg – Roger Sångberg, verksamhetschef för fritidsgården Frizon och Malin Åberg, trygghet- och preventionssamordnare berätta om arbetet.

Kalixpodden om orosanmälan

Amanda Löthberg jobbar som socialsekreterare vid Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Kalix kommun berättar om orosanmälan. Varför är det ett så laddat ord och hur går man tillväga för att göra en?


Vill du göra en orosanmälan?

Du kan läsa mer om orosanmälan och själv göra en via vår sida "Orosanmälan, misstanke om att barn far illa".


Ett slag för förändring

Som ett led i "En vecka fri från våld" 2023 presenterar Kalix kommun här en viktig film på temat mäns våld mot kvinnor. Möt Rick Larsson som lär ut självförsvar till kvinnor, kampsportsutövaren Tyra Lundbäck Rimforsen samt enhetschef Sandra Eriksson, som ingår i arbetsgruppen för Kalix kommuns satsning "En kommun fri från våld".

Filmen är producerad av fyra elever vid Kalix Folkhögskola:
Angelika Doverstål, Sara Hedström och Ulrika Mohlin som går journalistutbildningen samt Elin Brodén som studerar film.

Intervju med våldsutsatte Jan Lustig

I samband med "En vecka fri från våld" 2021 presenterade Kalix kommun denna intervju med Jan Lustig. Här berättar han om den grova misshandel han utsattes för 1999, då han gick emellan i ett gatubråk. Konsekvenserna av misshandeln lever Jan Lustig med än idag.

Inslaget är producerat av elever på samhällsprogrammet, media vid Furuhedsskolan i Kalix.