Skip to content
Sök

Töre

Töre ligger 2.5 mil väster om Kalix efter E4:n och är den största tätorten på Kalix landsbygd. Tillgång till matbutik, restaurang och busstrafik finns. Här bor kring 1100 personer.

Töreskolan går barn från förskoleklass till årskurs 6. Mer aktuell information om Töre hittar du på den officiella Facebooksidan för Töre och på hemsidan för Töre Servicecenter.

Skäl att besöka Töre

Jakt och viltvård.

Töre Kyrka.

Töre hamn – Östersjöns nordligaste punkt.

U-båtsmuseet i Töre hamn.

Töre Camping.

Hyttgården/Töre Hembygdsförening – Museum och samlingslokaler. Bagarstuga som hyrs ut för bakning av klådda mm till sommarfesterna. Sommarkafé och försäljning av hantverk.

Bergön – På ön har Töre båtklubb sin klubbstuga, som sägs vara skärgårdens absolut bästa, dit alla är välkomna.

Töre skärgård – ingår i världens näst största bräckvattensamling. På vintern förvandlas skärgården till vita snövidder med utflykter på skidor eller skoter.

Töres historia

Källa: Kalixbygdens byaråd, "Törefors masugn 1875-1887" av Mattias Strand samt Wikipedia.

Tillväxt i Töre, 1800–1990
Töre började växa ordentligt i början av 1800-talet när Törefors Bruk anlades 1799 av friherre Samuel Gustaf Hermelin. Bruket bestod från början av sågverk, smedja och kvarn. Sedermera tillkom också Norrlands största masugn och Norrbottens första malmbana. Bruket blev en viktig plats i Bottenviken och satte Töre på kartan. Sju byggnader i originalskick från bruket finns idag kvar på hembygdsområdet mitt i kyrkbyn.

I mitten av 1970-talet fick Töre ett uppsving tack vare att mycket ny bebyggelse tillkom och fler företag valde att etablera sig på orten.

1990 bodde här 1 410 personer.

Töre järnbruk, 1801–1890
Töre Järnbruks historia påbörjades då baronen och bergsrådet Samuel Gustav Hermelin fått ärva sin svärfar. Eller som han uttryckte det, "jag har fått några tunnor guld kontant att använda i Lappmarken". År 1799 köper han det konkursmässiga Meldersteins bruk, hans planer var enorma. Han bygger upp ett flertal järnbruk i Norrbotten, däribland Töre. Den 14 februari 1801 erhölls så tillstånd att anlägga ett stångjärnsverk i Töre. Men samma år som bygget startar råkar G Hermelin ut för vikande priser och haverier vid flera av hans bruk. År 1807 påbörjar han en utförsäljning av sina anläggningar. Bergmästare Isak Johan Quensel köper då upp Töre järnbruk, men kriget och kapitulationen med Ryssarna blir förödande. År 1826 tvingas han ta in fler delägare för att rädda den omfattande bruksrörelsen, däribland Töre. Törefors järnbruk upphörde omkring 1890.

Töre landskommun, 1924–1967
1924 bildas Töre landskommun en utbrytning ur Nederkalix landskommun.  Töre landskommun omfattade Töre, Morjärv och Siknäs.

1967 återförenades Töre med Nederkalix för att tillsammans bilda den nya kommunen Kalix landskommun.

Ubåtsjakt, 1983–2015
1983–1987 jagades förmodade ryska u-båtar utanför Töre. Ubåtsjakterna gav inga resultat, och huruvida det verkligen förekom ubåtskränkningar i Törefjärden debatteras än i denna dag.

2008 flyttade Töre högstadium till Manhemsskolan.

2015 – HMS Spiggen hamnar i Töre till minne av ubåtsjakten i Törefjärden under 1980-talet. Kalix Kommun får den svenska miniubåten HMS Spiggen av försvaret.  Den förvaltas av stiftelsen Siknäsfortet, och utplacerades först i Töre hamn hösten 2015, sedan på Töre Camping somrarna 2016 och 2017.

2019 – Stiftelsen Siknäsfortet inviger U-båtsmuseet i Töre Hamn med Spiggen som centralpunkt. Du kan läsa mer om detta på Siknäsfortets hemsida.

Byadelar i Töre

Klicka på en byadel för att läsa mer om den!

Gårdsmuseét i Bjumisträsk. Foto: Töre.nu.

Bjumisträsk ligger 26 kilometer från Kalix. Närmaste busshållplats ligger fem kilometer bort i Kamlunge, men bussar avgår endast skoldagar). Bussar stannar alla dagar vid E4 genom Kosjärv, åtta kilometer bort.

Barn i Bjumisträsk går F-6 skola i Töre.

Byn kallas även Töre-Bjumisträsk för att inte förväxlas med Bjumisträsk vid Holmträsk.

Skäl att besöka Bjumisträsk

Hällströms Gårdsmuseum i Bjumisträsk med allehanda föremål, bland annat en hel del från Båtskärsnäs bryggeri.

Bjumisträsk historia

Källa: tore.nu.

År 1798 fick Nils Hindriksson Westerberg tillstånd att anlägga ett nybygge. Han var farfars farfars morfar till Åke Hellström och även morfars farfars morfar till honom, den sista i byn kvarvarande ättlingen av Nils Hindrikssons.
Kanske var det denna nybyggaranda som ledde Åke till att redan tidigt börja samla gamla bruksföremål och olika jordbruksredskap. I dag består hans samling av cirka 300 föremål som han gärna visar till besökare.

Långfors ligger 35 kilometer från Kalix, längs med Töreälven. Närmaste busshållplats ligger – cirka tio kilometer bort – i Töre, där det går bussar alla veckans dagar.

Barn i Långfors går F-6skola i Töre.

Långfors har samma namn som den fors, Långforsen, där bebyggelsen finns på ömse sidor om älven. Den ligger även efter vägen mot Fattenborgs forntidsområde-naturreservat Norr Töre. I byn bor den vittbereste librettisten Leif Janzon aktuell med Piteå kyrkopera: ”Under en kvinnas hjärta”.

Törböle ligger vackert efter Töre älv, 29 kilometer från Kalix.
Närmaste busshållplats ligger i Töre – cirka 4 kilometer bort – där bussarna går alla veckans dagar.

Barn i Törböle går F-6 skola i Töre. Detta är en jordbruksbygd med hus vackert belägna efter älvens sträckning.

Sågverket i Törefors, 1916. Foto: Kalixbilder.se.

Sågverkssamhälle från sekelskiftet 1900 där ägaren försåg sina anställda med både bostäder och skola.

Törefors historia, 1875–1970

Masugnen, 1875–1887
1875 byggdes här en masugn. Tackjärntillverkningen vid masugnen pågick från år 1875 till och med år 1887. Läs mer i licentiatuppsatsen "Om en masugns tillkomst och avveckling i en för järnhanteringen teknisk brytningstid" av Mattias Strand, 2005.

Sågverksrörelsen, 1875–1970
1880 flyttades sågverksrörelsen till Sandholmen (nuvarande Törefors) – på östra sidan om Törefjärden – på grund av större vattendjup och möjligheter till utskeppning.

Sågverket revs av skilda ägare fram till 1925, dåvarande ägaren Ytterfors-Munksund gick i konkurs.
1929 byggdes en fabrik för träfiberskivor (Torexplattor). Fabriken brann 1932, men byggdes sedan upp igen.
Under början av andra Världskriget arbetade här cirka 300 man.
Verket bytte ägare ett flertal gånger under 1950-talet.

1962 sågades den sista stocken. Men cirka 50 personer fick arbete i en ny mineralullsfabrik som drevs fram till mitten av 1960-talet.

Firman Gunnebo byggde tråddrageri och spikfabrik vid Töreforsvägen i slutet av 1950.Verksamheten lades ner 1970. Staten övertog anläggningarna vid Törefors för Samhalls-Formelprodukters räkning och inrättade snickeri och trähusfabrik. Trähusfabriken drivs numera av privata Törefors Hus AB.

Skolan, 1850–1883
1850 fick Sandholmen (Törefors) sin första fasta folkskola. Det var första fasta skolan i Nederkalix församling, då den upprättades sex år innan den fasta folkskolan i Kalix kom till. Bruksledningen i Törefors var konsekvent och under tio år hade Törefors bruk egen skola och avlönade själv läraren.

Redan 1883 började man med slöjdundervisning för både flickor och pojkar. Det var den första slöjdskolan i distriktet.

Lämningar
Här finns välbevarade typbostäder, industribyggnader från 1930-talet samt lämningar efter kajer för splintved. Området har högt kulturhistoriskt värde.

Ökvattnet ligger 19 kilometer från Kalix. Möjlighet till busstrafik finns under skoldagar. 

Namnet "Ökvattnet" kommer från en utdikad sjö, där mängden vatten ökade markant under somrarna.