Skip to content
Sök

Lappbäcken

Lappbäcken ligger 17 kilometer från Kalix, längs E4 mot Haparanda. Närmaste busshållplats är Båtskärsnäs E4, och ligger drygt en kilometer bort. Här bor cirka 60 personer.

Lappbäcken har fått sitt namn efter vattendraget med samma namn.

Skäl att besöka Lappbäcken!

Bygdegård med samlingssal, mindre sal, gymnastiksal och kök med plats för cirka 80 personer.

Lappbäcken hamn.

Lappbäckens historia

Källor: Kalixbygdens byaråd, Nils Segerlund.

Glasbruk, 1795–1810.
När det gäller näringslivet i byn torde Sandörsunds glasbruk vara det äldsta exemplet. Det var Sveriges nordligaste glasbruk verksamt mellan 1795 och 1810. 

Byanamnet, 1800–1850
Lappbäcken fick sitt namn efter vattendraget med samma namn. I de gamla jordeböckerna kan man se att byns fastigheter räknades till Sangis.

Post, 1899–1986
När poststationen i Båtskärsnäs öppnades år 1899 inrättades en landsvägspostförening från Kalix. Med denna linje kunde invånarna utväxla postväska. Sommartid (åtminstone 1918- 25) sändes posten till Båtskärsnäs med båt.

1936 anställdes Maria Öberg som postombud (hon betjänade 40-50 hushåll).

1975 blev lappbäcken postställe med Kalix som postadress. Lantbrevbäring infördes 1986 och därmed lades poststället ned. 

Vägar, 1918 - 1931
Kustvägen till Båtskärsnäs över Lappbäcken byggdes 1918. Nuvarande väg byggdes cirka 1930 fram till Båtskärsnäs.

Telefonstation, 1920–1940
Telefonstation innehades av Teodor & Hanna Johansson någon gång mellan 1920- och 1940-talet. 1924 fanns tre huvudabonnemang i byn.

Taxi, 1920–1950
Taxirörelse fanns i Lappbäcken redan på 1920-talet, den drevs av Axel Sundkvist.