Skip to content
Sök

Morjärv

Järnvägsstationen i centrala Morjärv.
Järnvägsstationen i centrala Morjärv.

Morjärv ligger uppför Kalixälven, cirka fyra mil från Kalix. Tillgång till matbutik och busstrafik finns. Här bor kring 200 personer.

Barn i Morjärv går förskola till årskurs 6 i Töre.

Morjärv är känt för att ha haft Kalix kommuns första och enda trafikljus.
Det här är byn där vägarna möts.

Skäl att besöka Morjärv

Järnvägsstationen - Vacker järnvägsstation sedan krigstiden. Ligger i centrala Morjärv.

Morjärvs kyrka - Kyrkan tillhör församlingen sedan 1950. Exteriören har rena släta ytor med sparsam dekor och drag av tjugotalsklassicism. 

Ytterträsk - badplats som ligger några kilometer in efter vägen på "Bruket" när man viker av från E10. Här finns en liten sandstrand, omklädningshytter och utedass.

Hattbergsstugan – Timrad stuga på Hattberget, 115 mete över havet. Vacker utsikt.

Fotbollsplan, gräs. Morjärvs SK.

Motorgård - Morjärvs Motorsportklubb.

Morjärvs historia

Källor: Semmy Hedlund och Jörgen Wennström.

Morjärvsbygdens historia är mycket gammal. Man gissar att bofast befolkning fanns redan på 1200-talet. Befolkningen utgjordes förmodligen av kringströvande jägare och fiskare av rysk, finsk eller samisk härkomst. Trakterna kring Morjärv var mycket lämpliga att bosätta sig i, med goda jaktmarker, bra fiskevatten och någorlunda gynnsamt för jordbruk.
Runt Morjärv har arkeologer funnit mängder av lämningar som är flera tusen år gamla. 

Mellan Frängsan och Ytterträsket – 30–40 meter öster om järnvägen – finns två gamla kokgropar.

Stenåldersboplatserna uppe på Revelberget ligger cirka 70 meter över havet och bör vara ungefär 5 000 år. När människor höll till här var berget en ö omgiven av hav.

Stenåldersboplatsen vid Ytterträsk på åsen är yngre. Där har man funnit skärbrända spill och stenar från redskapstillverkning.

Ortnamnet Morjärv, 1543 - 1607
Det mesta tyder på att byns namn härstammar från finskan. I en skattelängd från 1543 skrivs namnet Ythermoraierff, vilket idag syftar på huvudbyn, Morjärv. Även Övermorjärv nämns i denna skattelängd och det namnet stavas Öffermoraierff. 

Båda namnen innehåller benämningen "moraierff" och man antar att båda namnen har gemensamt ursprung. De finska orden "mura" och "järvi" betyder dy respektive sjö. På finska uttalas namnet ungefär "Murajärvi", vilket direktöversatt således betyder dysjö. Funderingar finns om att order "mura" i det här fallet skulle betyda myr- eller våtmarker. Det finns ett ord i finskan som betyder myr nämligen "muuras". Detta är ytterligare ett argument för att Morjärv betyder myrsjö eller på finska Muurasjärvi. Strax utanför Rovaniemi i Finland finns en myrsjö med namnet Morajärvi . Ett stort myrsystem sträcker sig från järnvägsstationen i Morjärv norrut mot Västra Flakaträsk och fortsätter mot Tjäruträsk. Av terrängen i omgivningen kan man således finna stöd för namnet. Det går ej att fastställa när namnet ändrades till Morjärv.
Några exempel på hur namnet förändrats under åren:
1543, Ythermoraierff
1547, Ytermoraierff
1580, Yttermordierff
1606, Ytremordjärff
1607, Ytermordiärff

Bydelar


Forsbyn ligger 34 kilometer från Kalix, intill Kalix älv. Närmaste busshållplats ligger i Morjärv – 4 kilometer bort – dit det går bussar veckans alla dagar.

Den del av Yttermorjärv som ligger på östra sidan av Kalix älv kallas Forsbyn. Namnet kommer efter forsen där landsvägsbron går över älven. Tidigare kallades denna by just Forssen.
Före detta hockeyspelaren och sedermera hockeytränaren Anders Eldebrink kommer från Forsbyn.

Skäl att besöka Forsbyn

Hattberget - Uppe på Hattberget (115 meter över havet) finns en fin timrad raststuga. Härifrån har du milsvid utsikt - till exempel över älven ned mot Kamlunge och Morjärv samhälle. Det finns flera fina stigar hit.

Skoterled – Vintertid finns skoterleder.

Forsbyns historia, 1700 – 1900

Källor: Semmy Hedlund och Jörgen Wennström.

Tjärbränning är känd i Norrbotten sedan medeltiden. Tjäran bevarar trä på ett bra sätt, men förlorade i betydelse när andra träimpregneringsmedel uppfanns. Från länet exporterades tjäran under 1700-och 1800-talet till England och Holland där den brukades för impregnering av träfartyg. Tjärtunnorna fraktades utefter älven ned till kusten. Tjäran framställdes av tjärrik tallved. Numera framställs tjära industriellt, varför tjärbränningen i tjärdal helt har upphört. Den här fornlämningen ligger omedelbart söder om Kalixvägen, mellan bron och vägen mot Karungi.

Forsbyn har fått sitt namn av läget vid Forsbodforsen. I äldre tid var fisket mycket viktigt för försörjningen och därför hade man fiskebodar vid forsen.
Bodarna eller Forsbybodarna var ursprungligen fäbodställe under Forsbyn.

1920 byggdes en skola i Forsbyn. Den lades ner efter några år.

Kälvfors ligger 46 kilometer ifrån Kalix, i Västanäs norra del.
Närmsta busshållplats ligger sex kilometer bort i Västannäs, där busstrafiken passerar veckans alla dagar.

Namnet kommer från en fors i Kälvån och där "Kälv" härledes till renko, vaja.

Kälvfors Historia

Flottningsrestaurering, 2016–2017
Forsar och strömmande sträckor rensades under flottningsepoken på sten och block för att underlätta för flottningen. Vattendragen blev som resultat mer homogena, med en mer avgränsad vattenfåra och högre flöde, vilket innebar försämrade lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Kalix kommun satsade 2016 på att återställa Kälvåns övre del från Kälvjärv ner till Kälvfors och sommaren 2016 rev länsstyrelsen ut dammen i Kälvfors.

Långsel ligger 30 kilometer från Kalix om man väljer vägen förbi Töre.
Närmaste busshållplats ligger i Töre eller Morjärv, cirka 13 kilometer bort. Där går bussar alla veckans dagar.

Byn kallas även Fattenborg efter nybyggare som hette Fattenborg. Här finns en uppförd museibyggnad där områdets unika historia åskådliggörs.

Skäl att besöka Långsel

Fattenborg - Museiebyggnad där områdets unika historia åskådliggörs. Fattenborg ligger tolv kilometer norr om Töre. Utgrävningar har visat att området härstammar från tiden 1400 - 1500 år före Kristus. Fornlämningsområdet finns i närheten av Morjärv med 27 gravar, nio stora husgrunder, fångstgropar med mer. Området nås genom en avfart från väg E10, tre kilometer norr om Töre.

Räktjärv. Foto: Viktor Nilsson.

Räktjärv ligger intill Kalix älv, 44 kilometer från Kalix. Närmaste busshållplats ligger i Morjärv –tolv kilometer bort – dit det går bussar alla veckans dagar.

Byn ligger i södra ändan av Räktjärv som är en utvidgning av Kalixälven och varifrån transporter upp till Överkalix utgick innan landsvägen var utbyggd. Namnet syftar troligen på den raka sjön, vilket stämmer med sjöns utsträckning på kartan.

Skäl att besöka Räktjärv!

Räktjärvsberget – naturreservat. Utsiktsplats med vindskydd.

Räktjärvänden – naturskön rastplats och naturbad.

Räktjärvs historia, 1905 – 1922

Källor: Semmy Hedlund och Jörgen Wennström.

År 1905 lades inför riksdagen fram ett förslag från järnvägsbolaget om att förlänga järnvägen fram till Lappträsk. Sträckningen gick via orten Räktjärv och bygget påbörjades 1907. I Räktjärv byggdes en bibana ner till älven, där en kaj byggdes. Därifrån gick båttrafik till Överkalix. Räktjärv blev en sjudande arbetsplats. Som mest bodde där 150 människor. Där inrättades skola, café, post, affär och ett mindre bryggeri. 1909 utbröt strejk i Räktjärv. Arbetarna tyckte att de hade för dålig lön. De krävde högre lön, samt ackord efter terrängförhållandena. Rallarna samlades till en manifestation och tågade genom byn. Ett militärt befäl blev rädd för rallarna. Han beordrade soldaterna att skjuta skrämskott mot demonstranterna. Demonstranterna vek lugnt undan och genomförde sin demonstration. Högkonjunkturen i Räktjärv varade inte länge. Båttrafiken lades ned 1922 och byn avfolkades.

Byn ligger vid Töre älv 25 kilometer från Morjärv och norr om järnvägen.

Tjäruträsks historia, 1500 – 1943

Vid Tjäruträsk brände man tjära under många år, därav den rimliga förklaringen till namnet.
Tjäruträsk hade fast mindre skola under åren 1920 till 1943. Därefter fick barnen gå i Morjärv.

Västanäs ligger efter E10, cirka fem kilometer norr Morjärv.

Västanäs historia, 1543 – 1544

Källor: Semmy Hedlund och Jörgen Wennström.

Namnet Västanäs - har naturanknytning, bebyggelsen på näset, beläget på Kalixälvens västra strand. I 1543 års skattelängd heter den "Ingemarsby", troligen efter en inbyggare, men har senare fått sitt nuvarande namn.

Västra Flakaträsk ligger strax väster om Morjärv.

Västra Flakaträsks historia, 1939 – 1944

Flakaträsk - ordet "flake" eller "flaka" betecknar en sorts snara som användes vid fågeljakt. När andra världskriget utbröt den första september 1939 växte det upp barackläger i Ytterträsk och Västra Flakaträsk. Cirka 200 soldater förlades på vardera ställe.

Musikern Charlie Norman var en bland de artister som underhöll militärer. Artisten Harry Brandelius låg inkallad i Morjärv 1944, men han fick inte uppträda. Det lokala befälet gillade inte artister av hans typ.


Byn ligger cirka 15 kilometer öster om Morjärv, vackert belägen vid sjön Granträsket.

Skäl att besöka Östra Granträsk!

I sjön finns det gott om abborre, gädda samt brax.

Gör gärna ett besök på Gallberget med dess unika klippformationer.

Byn var fram till år 1995 klassad som småort.

Musikern "Morjärvs-Nisse" – Nils Pettersson – föddes i Övermorjärv 1909.  Han spelade orgel, dragspel, munspel, fiol och kam. Nisse blev vid två tillfällen Norrbottensmästare i dragspel.

Övermorjärvs historia, 1648 - 1930

Källor: Ines Johansson och Sonja Selberg.

Övermorjärvs fäbodar nämns första gången 1648 i jordaboken. Vid en rundvandring som Bernt Selberg gjorde tillsammans med sambon Lena Lagerstam "Back-Ines" och "Knab-Sonja" berättade Ines att det idag inte finns mycket som minner om de gamla fäbodarna. Ines berättade att när man skulle med korna till fäbodarna fick man gå runt hela Granträsket förbi "Paulus" en ryss som bodde vid den tiden i Granträsk. Då fanns varken el eller väg till bodarna. Ines berättade att det märkes tydligt hur korna längtade till fäbodarna. Mellan Granströms och fäbodarna gick båtarna i skytteltrafik. Intervjun med Inez Johansson och Sonja Selberg finns att läsa i Morajärvarn nr 4 december 1998.