Skip to content
Sök

Holmträsk

Bygdegården kallad "Ladan" i Holmträsk, Foto: Viktor Nilsson.
Bygdegården kallad "Ladan" i Holmträsk, Foto: Viktor Nilsson.

Holmträsk ligger elva kilometer nordöst från Kalix längs vägen mellan Kalix och Lappträsk. Möjlighet till busstrafik finns morgon och eftermiddag under skoldagar.

Barn i Holmträsk och Bjumisträsk går skola i Kalix. Holmträsk är byn där du kan lyssna till naturens ljuva musik.

Skäl att besöka Holmträsk!

Hembygdens samlingslokal ligger vackert beläget vid Holmträsket, där kan ni grilla både ute och inne i "Ladan". Den står öppen för byns befolkning samt för uthyrning. Bilväg fram till "Ladan".

Möjlighet till gratis fiske hela året. Gädda, Abborre och Mört.

Holmträsket är under våren rik på sjöfågel, här kan fågelskådare upptäcka många arter. 

Badstrand på cykelavstånd i Bjumisträsk. Sandstrand med tillgång till utedass.

Motionera i naturskön miljö över tallbevuxen hedmark.

Åk skoter efter uppmärkta skoterleder bland annat till Kalix och Kukkola.

Skyttebana utomhus – Hembygdsgården.

Holmträsks historia

Källor: "Ortsnamn i Kalix kommun, Lantmäteriet", "Projektinventering av gamla byggnader i Kalix kommun" av Johan Hasselberg

Namnet, 1750–1751
I sjöns östra, numera försumpade del, finns flera små förhöjningar, som tidigare varit kringflutna, alltså holmar. Därav namnet.
0  Byn har två skilda delar huvuddelen Holmträsket samt den därifrån helt skilda Näverträsket eller Nävren. Uttalet Neverfréske antyder att sjöns omgivning varit goda trakter för nävertäkt, som i äldre tider spelat en viktig roll

Nybyggare, 1750–1900
Holmträsk by har varit bebyggd sedan 1750-talet. Vad nybyggarna hade för livsbetingelser när de kom till rena ödemarken, var troligtvis ett gott fiske i intilliggande sjöar samt orörda skogar med gott om villebråd. Vid 1900-talets början bestod bebyggelsen i huvudsak av småbrukare med en eller ett par kor.

Elektricitet, 1917–1918
Elektricitet kom till byn år 1918. Byn torde vara bland de första byarna som fick elström i Kalix kommun. Kraften kom från vattenkraftstationen i Bjumisträsk, som var det första vattenkraftverket i Kalix kommun; färdigställt år 1917 och med en kapacitet på 25 kilowatt.

Bönhus, 1935 - 1936
Det laestadianska bönhuset uppfördes av byns befolkning 1935. Tidigare samlades man till bön i gårdarna när predikanten kom på besök. Bönhuset har rustats upp vid några tillfällen. Byggnaden har fungerat som samlingslokal och använts vid sykurser för byns befolkning. Huset står fortfarande öppet för gudstjänster och byns gemensamma aktiviteter. En bönhusförening existerar fortfarande.

Föreningshuset, 1948–1960
Föreningshuset i Holmträsk är en gammal militärförläggning som flyttades från Morjärv 1948, då man bildade Holmträsk Byggnadsförening och köpte huset av "kronan".

Årets bygd, 2009
2009 – Holmträsk och Bjumisträsk blir tilldelade utmärkelsen Årets bygd 2009 i Kalix! Motiveringen till priset var att byarna "med små medel och gemensamma krafter lyckats utveckla naturbadet i Bjumisträsk till ett attraktivt besöksmål. Föreningen Hembygden i Holmträsk och Bjumisträsk tog för några år sedan över skötseln av badplatsen i Bjumisträsk. Sedan dess har träd, stubbar, sly och gräs avlägsnats, ny sand fyllts på och omklädningsrum uppförts."

Bydelar

Badplatsen i Bjumisträsk. Foto: Viktor Nilsson.

Skäl att besöka Bjumisträsk (östra)!

Bjumisträsk sandstrand med tillgång till utedass och omklädningshytter.

Historia

Källa: Arne Rönnbäck före detta chef vid Kalix Belysnings AB.

Första kraftverket i Kalix kommun, 1917
Första vattenkraftverket i Kalix Kommun byggdes i Näsbybäcken år 1917. Det producerade 25 kilowatt och låg mellan Bjumisträsk och Kalix älv vid det vi kallar Kvarn. Härifrån distribuerades elström till Holmträsk, Bjumisträsk och Näsbyn. Näsbybäckens och Björkfors kraftverk kopplades senare ihop med varandra.

Området Kvarn, har fått sitt namn av att här fanns en kvarn som många närliggande byar nyttjade för att mala sin säd. Mjölnaren (kvarngubben) omkom i en olyckshändelse år 1914, kvarnen lades då ned för gott.

Lämningar från Kalix första kraftverk, samt före detta kvarn finns en kilometer från Bjumisträsk

Namnet, 1750–1999
Sjön, som är relativt stor ligger nordost om Näsbyn. Det har förekommit olika stavningar av bynamnet som "Biumistreske, Bimistreske". Namnet bjuder inga säkra anknytningar till vare sig finskt, samiskt eller svenskt språk. Ortnamnets betydelse måste betraktas som dunkel.