Skip to content
Sök

Kosjärv

Kosjärv ligger 21 kilometer från Kalix. Tillgång till busstrafik finns vardagar och helger med hållplats vid E4, cirka 1 kilometer bort. I byn finns både åretruntboende och sommargäster.

Barn i Kosjärv går F-6 skola i Töre. Byn är känd för sitt odlingsrösen och fossil odlingsmark. Kosjärvträsket dikades ut för att ge mer ängsmark. Marken är fortfarande väldigt näringsrik och har många soltimmar.

Skäl att besöka Kosjärv!

Nära intilliggande fornlämningar, bland annat gravfält.

Kosjärvs historia

Fornlämningar
Tidigare okända fornlämningar påträffades vid Kosjärv i samband med arkeologiska besiktningar i juni 2005. Besiktningarna föranleddes av MAF:s arbete med järnvägsplanen för elektrifieringen av järnvägen Boden – Kalix – Karlsborg, på uppdrag av Banverket.