Sök

Antagning och uppsägning

Kulturskolan antar elever efter födelseordning. Detta är grunden, men en individuell bedömning görs om en äldre elev har ansökt senare.

När vi tar in nya elever under läsårets gång försöker vi att följa kölistan så gott det går. Men vi kan göra undantag. Till exempel om en av åtta elever slutar i Töre mitt under terminen. Överst på kölistan finns en elev från Ytterbyn där denna lärare inte har någon annan elev. Läraren har då ingen möjlighet att ta in denna elev i sitt nuvarande schema. Läraren skulle i sådant fall vara tvungen att ha ett hål i schemat där eleven slutade och lägga den nya eleven på en eftermiddag/kväll. Kanske går detta praktiskt att ordna - kanske inte, och i sådant fall kanske läraren tar in den Töreelev som står på tredje plats i kölistan. 

Kulturskolan åker till alla skolor om läraren har minst två elever där. I annat fall får eleven sin undervisning på Musikens Hus i Kalix. Man kan även samråda med sin lärare och välja att få sin undervisning i Musikens Hus om man önskar det.

Schemaläggning för elever i åk 7-9 samt gymnasiet sker normalt sett på raster, håltimmar, eller efter skolans slut i Musikens Hus. Merparten av eleverna i åk 1-6 spelar på sin skola. Här finns flera varianter av schemaläggning, men ofta går eleven ifrån den vanliga undervisningen i 20 minuter. Schemaläggning ska ske i samråd mellan lärare och förälder/ vårdnadshavare och skolans lärare. Vi ska hitta tider som passar så bra som möjligt.

Uppsägning

Eleven är antagen i Kulturskolan från det att han/hon blir antagen till dess att han/hon säger upp sin plats.

Uppsägning kan även ske via e-post till e-kulturskolan@kalix.se eller på telefonnummer 0923-653 50  Meddela gärna även läraren direkt.