Sök

Ämnen

Ett ämne är instrument eller sång.

När du väljer ett ämne innebär det 20 minuter enskild undervisning per vecka. Om fler elever spelar tillsammans är undervisningen 30 minuter. Kulturskolans frivilliga verksamhet äger rum 30 veckor per läsår, det vill säga inte riktigt alla veckor under läsåret.

Kulturskolan hyr ut instrument till dig som inte har ett eget.

Vi har intagningar kontinuerligt, och ofta antar vi elever två och två i yngre åldrar. Vi kontaktar dig när vi har en plats att erbjuda dig.