Skip to content
Sök

Frivillig verksamhet

Kulturskolans frivilliga verksamhet vilar på en demokratisk grund, vilket innebär att respekten för demokratiska värderingar ska stärkas. Verksamheten ska främja utveckling och lärande i ett livslångt perspektiv.

Eleverna ska mötas av respekt för sin person och sin prestation, och verksamheten ska ge trygghet, glädje, samt en vilja och lust att lära.

Barn och unga ska i kulturutövandet ges möjlighet att:

  • Finna sitt eget konstnärliga uttryck och utveckla sin kreativa och skapande förmåga
  • Utveckla kunskaper och färdigheter i det konstnärliga hantverket
  • Inspireras, bildas och få ökad kunskap, förståelse och intresse för kultur och kulturella uttrycksformer
  • Stärkas i den sociala förmågan och den egna identitetsutvecklingen
  • Få utöva eller visa sin konst och kultur inför publik
  • Uppleva gemenskap och sammanhang, och utvecklas tillsammans med andra
  • Inspireras och få en grund för fortsatta studier och yrkesval inom kreativa näringar och kultursektorn