Skip to content
Sök

Kulturskolan i sociala medier

Kulturskolans syfte med att ha en Facebooksida och en Youtubekanal är att ge elever och dess närstående en möjlighet att ta del av foto och film från till exempelvis föreställningar i verksamheten.

I en utåtriktad verksamhet som Kulturskolan är det publika en naturlig och efterfrågad del som vi vill tillgodose, under förutsättning att samtycke finns. Vi vill också marknadsföra vår verksamhet och våra föreställningar genom dessa kanaler, och även informera om kurser, utbud, läger och andra aktiviteter.

Gilla oss på Facebook!

Få koll på vad vi gör genom att Kulturskolans Facebooksida!

Kulturskolan baserar vår publicering på ett frivilligt samtycke, vilket den enskilde äger rätten att ta tillbaka, få uppgift om användning med mer. Du kan läsa mer om den lagliga grunden för behandlingen, den enskildes rättighet, rutiner och kontaktuppgifter i dokumentet ”Policy för Kulturskolans Facebooksida och youtubekanal gällande publicering av ljud och bild på elever”.