Skip to content
Sök

Grundskoleverksamhet

Kulturskolan i Kalix ansvarar för all musikundervisning i kommunens grundskolor. Kulturskolan ger också alla elever i grundskolan en grundkurs i dans och drama, flertalet kulturella temadagar och projekt, samt att vi är en resurs för bildundervisning.

Kulturskolan ger också alla elever i grundskolan en grundkurs i dans och drama.

  • Alla elever i årskurs 1-6 får dans, eller dramaundervisning  och musik i snitt 60 min  per vecka.

Observera att det kan förekomma andra lösningar till exempel i de mindre skolorna med att ge eleven dans eller drama i annan årskurs.

Utställningar och föreställningar

Utöver dessa grundkurser gör våra dans-, drama, - bild- och musiklärare många projekt, utställningar och föreställningar med eleverna i grundskolan.

Det är kulturskolans lärare som huvudsakligen arbetar med musik; dans och drama i grundskolan. De har olika skolområden anpassat efter elevunderlag, tjänst och skolstruktur i Kalix. 

Lärare läsåret 2017/2018

Brigitte Bergström, musik    Manhem
Per-Anders Burman, musik Innanbäcken
Emma Roos Lindberg, musik Näsbyn, Sangis och Ytterbyn
Jennie Öström-Sandberg, musik Djuptjärn
Erik Tornberg, musik Djuptjärn
Simon Snell, musik  Manhem
Ida Johansson, musik Centrum
Per Eriksson, musik  Töre, Näsbyn och Centrum
Jenny Selander-Jönsson, dans  Näsbyn, Centrum och Djuptjärn
Svetlana Knysh, dans  Innanbäcken, Ytterbyn och Töre
Lillemor Bergdahl, drama  Centrum och Sangis
Maria Sköld, drama  Centrum och Töre
Hannele Scherling, bild  Centrum, Näsbyn och Innanbäcken