Sök

Likabehandlingspolicy Kulturskolan

I Kulturskolan ska eleverna kunna känna glädje i sitt kulturutövande tillsammans med andra. Alla elever har rätt att vistas i en kulturskola som är fri från alla former av kränkning och diskriminering.

I Kulturskolans verksamhet:

  • ska alla elever och all personal kunna gå till lektionerna utan rädsla för att bli utsatt för kränkande behandling.
  • ska alla känna trygghet och trivsel och få möjlighet att växa, såväl socialt som kunskapsmässigt.
  • sker bemötandet med respekt och är fritt från diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing.
  • erkänns alla människors lika värde och allas rätt att vara olika.