Skip to content
Sök

Rektorn har ordet, Kulturskolan

Mitt namn är Björn Emmoth. Jag har jobbat som rektor för Kulturskolan sedan sommaren 2000. Jag har ett fantastiskt jobb, där det alltid händer många saker.

2018 är ett historiskt år genom att det är första gången genom tiderna som en proposition har antagits för att stödja kulturskolornas verksamhet. Hösten har haft febril nationell verksamhet för att hitta strukturer att stödja framför allt kompetensförsörjningen samt kulturskolans förmåga att öka utbud och nå fler målgrupper. Kulturskolan i Kalix deltar i allra högsta grad i detta utvecklingsarbete för framtiden.

En annan nyhet inför 2019 är att jag kommer att doktorera i pedagogik, med inriktningen på estetiska lärprocesser i alla skolämnen. Detta medför att jag kommer att delegera stora delar av mitt rektorsarbete till duktiga medarbetare, som får både ansvaret och möjligheten att jobba med något nytt. Det yttersta rektorsansvaret ligger dock kvar på mig.

Trots ett nationellt ansträngt läge att rekrytera lärare, så har Kulturskolan lyckats bra. Vi har legitimerade lärare och mycket duktiga lärare inom alla områden, och totalt har vi drygt 20 lärare i tjänst. Detta läsår har vi flest musikesteter sedan Lgy 11 infördes. Det är mycket positivt att det vänt en nationell nedåtgående trend kring estetiska programmet. Även artist- och musikerutbildningen klarar sig i den hårda nationella konkurrensen. Vi har även på senare år ökat samarbetet med förskolan och förskoleklassen rejält, och därtill att vår två huvudsakliga verksamheter grundskolan och den frivilliga verksamheten fungerar mycket bra.

Kulturskolan har denna höst uppmärksammats en del för den verksamhetsutveckling vi jobbat med de senaste tre åren. Kollegialt utvecklingsarbete genom aktionslärande har vi fokuserat på och det senaste året även i samarbete med en handledare och utbildare vid namn Cecilia Frostenson. Ni kan läsa den sammanfattande slutrapporten via nyhetsartikeln nedan.

Denna höst, och inte minst dessa juletider, har Kulturskolan genomfört många föreställningar, luciatåg, mm. För kännedom del arrangerade eller deltog Kulturskolan i totalt 125 föreställningar förra läsåret, vilket nådde ca 20500 personer i publik.

Kalix den 15 december 2018
Välkommen till Kulturskolan!
Björn Emmoth