Skip to content
Sök

Anpassad skolverksamhet

Kulturskolan undervisar varje vecka eleverna på anpassad grundskola.

Vi undervisar i musik och bild i sen anpassade grundskolans alla år, och i estetisk verksamhet (musik, bild, drama och dans) på gymnasiet. Eleverna i den anpassade grundskolan har förstås också möjlighet att ansöka om att delta i vår frivilliga verksamhet, vilket flera elever också gör. Undervisningen sker på Centrumskolan för de yngsta, på Manhem samt på Kulturcentrum.