Skip to content
Sök

Särskoleverksamhet

Kulturskolan undervisar varje vecka eleverna på särskolan.

Vi undervisar i musik och bild i grundsärskolans alla år, och i estetisk verksamhet (musik, bild, drama och dans) på gymnasiet. Eleverna i särskolan har förstås också möjlighet att ansöka om att delta i vår frivilliga verksamhet, vilket flera elever också gör. Undervisningen sker på Centrumskolan för de yngsta, på Manhem samt på Kulturcentrum.