Skip to content
Sök

Trygghetslarm

Trygghetslarm finns på samtliga särskilda boenden, korttidsenheten och i ordinärt boende. Det finns möjlighet att variera sättet att påkalla hjälp beroende på användarens behov med aktiva och passiva larmtillbehör.

Trygghetslarm hjälper användaren att påkalla hjälp när hon/han faktiskt behöver det. Med hjälp av en larmenhet som exempelvis en lättryckt knapp runt handleden eller halsen kopplas larmet upp till larmenheten som installerats i bostaden. I särskilt boende är trygghetslarmet kopplat direkt till personalen och i ordinärt boende till en larmcentral som vidarebefordrar larmet till hemtjänsten om behov finns.

Till trygghetslarmet kan olika passiva sensorer och aktiva larmknappar installeras för att möta användarens behov. Passiva larm är larmen som aktiveras utan att användaren behöver ta ett aktivt beslut för att göra personal uppmärksamma om hjälpbehov detta kan vara dörrlarm, fallarm rörelsesensorer eller enureslarm. Aktiva larmen är exempelvis larmknappar, blåslarm och röstlarm som aktiveras när användaren tar ett aktivt beslut att tillkalla hjälp. 

Mer om trygghetslarm kan du läsa om här