Skip to content
Sök

Bildstöd

Bildstöd har till syfte att öka användarens självständighet, delaktig och känslan av sammanhang. Bildstöd kan ges i form av fotografier eller ritade bilder och genom att använda bilder så kan vi skapa associationsmöjligheter, använda flera uttrycksätt och använder fler ingångar än bara den muntliga.

I Kalix Kommuns Stöd och omsorgsverksamheter arbetar vi i dagsläget med att utveckla arbetsmetoder inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) med modern digital teknik. Detta för att ge våra vårdtagare en större självständighet samtidigt det bidrar till en större känsla av sammanhang. 

Bildstöd kan användas både som kommunikationsstöd men även som ett kognitivt stöd för exempelvis tidsstruktur, minnesstöd och utveckling av begrepp och ordförråd. Bildstöd ger möjlighet för användaren att öka sin självständighet och delaktighet genom att uttrycka sin vilja, ta initiativ och få gensvar.