Skip to content
Sök

Mobila Trygghetslarm

Med hjälp av mobila trygghetslarm finns möjlighet att skapa trygghet för personer som känner otrygghet och begränsning i sin vardag. Tack vare det mobila trygghetslarmet kan den enskilde känna sig tryggare med att röra sig utanför hemmet och klara sig själv.

Ett mobilt trygghetslarm fungerar med mobil GSM-teknik, vilket säkerställer att trygghetslarmet fungerar även utanför hemmet. Något som är särskilt värdefullt om man upplever oro vid utevistelse.

Det mobila trygghetslarmet roamar fritt mellan olika nät för att uppnå den bästa GSM-mottagningen, vilket betyder att det även fungerar vid strömavbrott. Larmet är en bärbar lösning vilket gör den smidig att alltid ha med sig. Vissa mobila trygghetslarm, men inte alla fungerar även för inomhuspositionering. De mobila trygghetslarm där inomhuspositionering är tillgängligt nyttjar WiFi-nätverk för att avgöra var i huset man befinner sig.

Dem flesta mobila trygghetslarm rapporterar kontinuerligt information till både larmsystemet och tillhörande app gällande larmstatus, batteristatus, GSM-signalstyrka, GPS-signalstyrka och annan sensordata. Larmmottagaren som ansvarar för trygghetslarm har således alltid färsk information att tillgå direkt via sin mobilskärm eller dator, och kan snabbt agera om trygghetslarmet ändrar status.

Med ett mobilt trygghetslarm kan man ofta ställa in olika larm beroende på vad som inträffar. Om en enhet inte varit i kontakt med appen eller larmsystemet på ett visst antal minuter eller timmar kan man upplysas om det via ett larm om inaktivitet. Larmen kan vara utrustade med en fallsensor som utlöser ett fall-larm ifall personen hamnar för en olycka.

Trygghetslarmet har även ofta en larmknapp med uppringning som användaren kan använda i nödsituationer. Dem flesta mobila trygghetslarm är utrustade med tvåvägskommunikation, detta gör att personen genom att använda larmknappen kan ringa upp och prata direkt med larmmottagaren. Denna uppringningsfunktion går ofta att koppla till en rad mottagare, till exempel en larmcentral.

Det man bör ha i åtanke om man väljer att använda mobilt trygghetslarm är att det kräver regelbunden laddning. Till skillnad från ett stationärt trygghetslarm som är beroende av direkt strömförsörjning är ett mobilt trygghetslarm alltså batteridrivet.

Detta innebär att man som användare behöver ha rutiner gällande laddning av det mobila larmet. Dem flesta mobila trygghetslarm har en batteritid som räcker i flera dygn och enheten meddelar dessutom när batteriet börjar bli lågt och behöver laddas. Trots detta är det viktigt att alltid ha för vana att hålla enheten laddad.

Aktiva och passiva mobila trygghetslarm 

Olika varianter av larm har tagits fram för att passa den enskilda användaren. Aktiva larmen är dem mobila trygghetslarm som har knapp, högtalare och mikrofon som gör det möjligt att aktivt söka hjälp. För en person med kognitiv nedsättning kan det vara svårt att veta vad knappen är till för och en rädsla kan uppstå om någon plötsligt pratar i apparaten, dessa ska då använda passiva larm. Passiva larm är alltså mobila trygghetslarm där det finns möjlighet att följa personen digitalt och fysiskt närvara om hen behöver hjälp.