Skip to content
Sök

Trygghetskamera

Trygghetstillsyn nattetid utförs traditionellt med fysiska besök men i Kalix Kommun kan det även genomföras som digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Digital trygghetstillsyn har till syfte att ge dig;

  • God säkerhet och trygghet nattetid
  • Öka din självbestämmande och bibehålla din personliga integritet
  • Stör och oroar dig mindre jämfört med fysiskt tillsynsbesök
  • Kan bidra till bättre nattsömn.

Trygghetskameror bidrar även till minskad miljöpåverkan tack vare mindre bilkörning.

Vid besöken genom trygghetskamera gäller följande:

  • Omvårdnadspersonal vid Kalix Kommun utför digitala trygghetstillsyn på avtalade tider då lyser en liten lampa. All övrig tid är kameran avstängd. För att det ska vara möjligt att överblicka i rummet så har trygghetskamera möjlighet att rotera. 
  • Om vi inte ser dig i bild utförs ytterligare en digital trygghetstillsyn efter ca 15 minuter.
  • Om vi fortfarande inte ser dig kommer nattpatrullen att besöka dig.

Vid användning av trygghetskamera tillkommer det inga extra avgifter för dig som har biståndsbeslut på trygghetstillsyn. Kalix kommun lånar kostnadsfritt utrustningen till dig.

Mer information om trygghetstillsyn via kamera hittar du hos leverantör.

Några dokument berörande trygghetstillsyn i Kalix Kommun: