Skip to content
Sök

Vändsystem till vårdsäng

Vendlet är ett motoriserat vändlakan som kan monteras som ett tillbehör på de flesta hemvårdssängar. Med hjälp av Vendlet motoriserat vändlakan kan man med fördel vända och lägesändra brukare som är vårdtunga, har mycket smärta eller som i övrigt är imobila och svåra att vända.

Vendlet fungerar i hög omfattning som ett arbetstekniskt hjälpmedel för att främja vårdpersonalens arbetsmiljö och med Vendlet är det möjligt att utföra tyngre vändningar och lägesändringar som ensam vårdgivare, så kallad ”single handed care”.

Vendlet motoriserat vändlakan uppskattas också i hög grad av brukare då vändningar sker utan att någon behöver dra eller lyfta i brukaren och rörelserna i själva vändningen är kontrollerade, lugna och förutsägbara. Med hjälp av tillbehören Lejrelet positioneringskuddar kan man i kombination uppnå god positionering i samband med vändning/lägesändring.

Det finns flera case studys som visar att Vendlet är en god investering som gör den dagliga vården mer skonsam och effektiv för både vårdtagare och vårdgivare. Detta bidrar totalt sett till en god arbetsmiljö och en bra totalekonomi på arbetsplatser som investerat i Vendlet.