Skip to content
Sök

Välfärdsteknik för ökad självständighet

Bidrar till att individer känner sig mer självständiga i vardagen. Exempelvis: Samtalsförstärkare, roterande säng och digital kalender.

Visningsrummets produkter och tjänster för ökad självständighet

  • Bildstöd har till syfte att öka användarens självständighet, delaktig och känslan av sammanhang. Bildstöd kan ges i form av fotogr ...

  • Tydlig kalender med text, bildstöd, larmfunktion, påminnelsefunktion och möjlighet att få aktiviteten uppläst, listor som påminner ...

  • Ett modernt stöd som hjälper användaren i olika åldrar att orientera sig genom dygnet. Med tydlig text visar den klockslag, dag oc ...

  • Medicinpåminnare hjälper dig att komma ihåg att ta dina mediciner genom tal-, ljud- eller ljussignal beroende på vilken enhet som ...

  • En måltidsassistent hjälper användaren att självständigt äta sina måltider med hjälp av en knapptryckning.

  • Den roterande sängen vrider sig 90 grader och kommer upp i ”fåtölj-läge” på mindre än en minut, detta hjälper vårdtagaren att komm ...