Skip to content
Sök

Välfärdsteknik för ökad trygghet

Bidrar till att individer känner sig mer trygga i vardagen. Exempelvis: GPS larm, digitala lås, digitala terapidjur.

Visningsrummets produkter och tjänster för ökad trygghet

  • Digitala terapidjur kan ses som ett komplement och ett alternativ till levande sällskapsdjur. Dessa katter och hundar kan bidra ti ...

  • Medicinsk klassad gungstol som med hjälp av musik, vaggning och lätt taktilstimulans får kroppen att lugna sig och tankarna stilla ...

  • Med hjälp av mobila trygghetslarm finns möjlighet att skapa trygghet för personer som känner otrygghet och begränsning i sin varda ...

  • En kudde som skapar sensorisk sinnesstimulering när oro och rastlöshet blir besvärligt för personer med demens eller andra kogniti ...

  • Trygghetstillsyn nattetid utförs traditionellt med fysiska besök men i Kalix Kommun kan det även genomföras som digital tillsyn me ...

  • Trygghetslarm finns på samtliga särskilda boenden, korttidsenheten och i ordinärt boende. Det finns möjlighet att variera sättet a ...