Skip to content
Sök

Välfärdsteknik för ökad delaktighet

Bidrar till att individer känner sig mer delaktiga i samhället. Exempelvis: Digitala informationsskärmar och videokommunikation.

Visningsrummets produkter och tjänster för ökad delaktighet

  • En digital informationsskärm lyfter platsen där den sitter, och når ut till verksamhetens personal, brukare eller anhöriga snabbt ...

  • Ibland händer det att man inte önskar använda sina hörapparater alternativt att man väntar på att få tid till hörselundersökning d ...

  • Videokommunikation möjliggör för våra vårdtagare att se sina anhöriga när sjukdomar eller det fysiska avståndet ställer till med b ...