Skip to content
Sök

Dygnsorienterande stöd

Ett modernt stöd som hjälper användaren i olika åldrar att orientera sig genom dygnet. Med tydlig text visar den klockslag, dag och om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt. Med ett lätt tryck på displayen läser MEMOday upp det du trycker på.

MEMOday är ett modernt stöd för dygnsorientering som passar personer i olika åldrar, gammal som ung. En del människor får ibland av olika anledningar sämre förmåga att orientera sig genom dygnet, vilket i sin tur skapar onödig stress och oro. Både för dig som har svårt att minnas, men också för dina närstående.

Du kan bland annat välja analog- eller digital klocka, samt orientering för om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt. För många är det viktigt att få information genom sitt modersmål. MEMOday finns idag på 26 olika språk.

Mer information hittas hos leverantören Abilia: