Skip to content
Sök

Välfärdsteknik för bättre arbetsmiljö

Underlättar olika arbetsmoment för dig som jobbar inom vården. Exempelvis: vändsystem och positionerande system till vårdsäng.

Visningsrummets produkter och tjänster för bättre arbetsmiljö

  • Detta är ett system som automatiskt ändrar vårdtagarens läge i sängen och kan vara personalen behjälplig med förflyttningar i det ...

  • En snabba och säker mobil lösning när en person har ramlat och behöver hjälp att komma upp från golvet. Raizer II är batteridriven ...

  • Vendlet är ett motoriserat vändlakan som kan monteras som ett tillbehör på de flesta hemvårdssängar. Med hjälp av Vendlet motorise ...