Skip to content
Sök

Plan mot kränkande behandling och diskriminering vid Djuptjärns förskola

Här kan du ta del av Djuptjärns förskolas plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Ledningsdeklaration

I förskolan känner barnen glädje varje dag i att kunna leka och växa tillsammans med andra.
Alla uppskattar varandra för de vi är, och att vi duger som vi är.
Miljön genomsyras av gemenskap och samhörighet och är trygg och tillåtande för alla.
Alla barn, föräldrar och personal har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

↳ Läs dokumentet "Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2023 – Djuptjärnsskolan" i sin helhet.

Styrdokument

Skollagen: 6 kap 5 § 7 §, 8 §, 10 §, 14 §

Diskrimineringslagen: 3 kap 15 §, 16 § 2 kap 7 §