Skip to content
Sök

Pedagogisk profil, Djuptjärns förskola

På Djuptjärns förskola vistas barnen i en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experiment, lek och lärande.

Förskolan arbetar med teman, vilket innebär att barnens intressen fångas upp och utifrån dessa skapas miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen. Förskolans främsta mål är att barnen ska få uppleva, upptäcka och utforska matematik, naturvetenskap, teknik, språk, kommunikation samt utveckla sin sociala förmåga.