Skip to content
Sök

Lingonet

Lingonet är en av fem avdelningar på Djuptjärns förskola. Under detta läsår är vårt prioriterade utvecklingsområde språk, där fokus är att stimulera och utmana barnen i deras språkutveckling.

Vi vill genom en språkinriktad undervisning med mycket interaktion och språklig stöttning utveckla barnens språk! Vi ser till att sjunga mycket, ha rim och roliga ramsor och annat skoj med språket!

 Att ta med sig en favoritbok till förskolan och visa för sina kompisar, har varit en mycket omtyckt aktivitet.

Vi prövar på att måla med olika tekniker.

Det är viktigt att alla barn - stora som små får möjlighet till delaktighet och inflytande i vardagen hos oss på Lingonet!