Skip to content
Sök

Hallonet

Hallonet är en av fem avdelningar på Djuptjärns förskola med barn i åldrarna 1–5 år. Vårt utvecklingsområde i år är ”Språkutveckling och Rörelseglädje”.

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Vi har en språkinriktad undervisning och använder oss utav TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som ett komplement till talspråket. Det ger barnen en större möjlighet att uttrycka sig och bli förstådda, vilket stärker deras självkänsla samt breddar och nyanserar deras talspråk med ett ökat ordförråd.

Rörelseglädjen fokuserar på grundrörelser för en bättre motorik, och främjar kamratsammanhållningen i gruppen. Alla kan delta efter egen förmåga.
Vi använder oss även mycket av digitaliseringsverktyg så som Wifi-puck, simulator, iPads, QR-koder för att få en bredare och fördjupad kunskap om digitala verktyg.