Skip to content
Sök

Avdelningar på Djuptjärns förskola

På Djuptjärns förskola finns fem avdelningar, Blåbäret, Hallonet, Hjortronet, Lingonet och Åkerbäret.  Alla avdelningar består av åldersblandade grupper med barn i åldrarna 1-5 år.

Du kan läsa mer om och se bilder från respektive avdelning genom att klicka på dess namn i sidmenyn.
Under året 20-21 arbetar förskolan speciellt med att utveckla undervisningen i språk, jämställdhet och lek. Varje avdelning med lite olika fokus utifrån aktuell barngrupp och situation. Samtlig personal deltar i Skolverkets utbildning Läslyftet.