Skip to content
Sök

Rutiner vid Djuptjärns förskola

Kontinuitet i rutinerna ger barnen fasta punkter i tillvaron och därmed känsla av säkerhet och trygghet. Här hittar du de rutiner som gäller vid Djuptjärns förskola.

Måltider

Klockan 08.00 Frukost
Klockan 11.00 Lunch
Klockan 14.00 Mellanmål

Utevistelse

Vi är utomhus dagligen i alla väder i fin natur med tillgång till slalombacke, skidstadion, elljusspår och spännande skog.

Inskolning

Ni föräldrar blir kontaktade av förskolan och inbjudna till ett inledande samtal där ni får berätta om Ert barn och vi kommer tillsammans överens om hur vi lägger upp den första tiden i förskolan. Det är viktigt att personalen får veta så mycket som möjligt om hur just ditt barn är och fungerar, allergier eller andra saker som är viktigt att veta angående barnet. Vid allergier behövs läkarintyg för att köket skall kunna servera specialkost.

Vi behöver få telefonnummer till Er föräldrar och ev. någon annan anhörig om ni inte är anträffbara. Er e-postadress behöver vi också få så vi kan skicka ut ny och viktig info till er. Vi vill att ni berättar innan, om det är någon annan som hämtar eller lämnar ert barn.

Vi har som målsättning att komma ut i hallen och hälsa när ni kommer till förskolan, ibland kanske vi inte har möjlighet att komma ut i hallen då är det viktigt att ni kommer in och visar att ni har kommit. Det är viktigt att säga ``Hej då´´ innan ni går hem med ert barn.