Skip to content
Sök

Teman vid Djuptjärns förskola

På Djuptjärns förskola arbetar vi temainriktat enligt förskolans läroplan, vilken beskriver det så här: ”med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”.

Temat är ibland gemensamt för hela förskolan och ibland har vi olika teman på avdelningarna.
Pedagogerna utvecklar arbetet med temat utifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och flödet av barnens tankar och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.
Exempel på teman som vi har haft:

  • Luft
  • Bamse
  • Sagor
  • Upplevelser
  • Kojor
  • Skogen
  • Vatten
  • Hus
  • Kläder