Skip to content
Sök

Blåbäret

Blåbäret är en av fem avdelningar på Djuptjärns förskola med 18 barn i åldrarna 1-5 år. På Blåbäret arbetar vi med utvecklingsområdet SPRÅKET. Med olika aktiviteter och undervisningstillfällen utvecklar vi barnens språk.

Eftersom Djuptjärns förskola har skogen utanför fönstret kan vi tydligt se när en ny årstid tar vid. Vi kan tillsammans med barnen se att träden ändrar färg.