Skip to content
Sök

Åkerbäret

Åkerbäret är en av fem avdelningar på Djuptjärns förskola, med 18 barn i åldrarna 1-5 år. På Åkerbärets avdelning har vi för närvarande språk som utvecklingsområde. Vårt fokus ligger därför på språklig stimulans.

Vi erbjuder bland annat högläsning, spel, sånger, ramsor, delaktighet i lek, munmotorik och ljudövningar under lekfulla former.

Vår målsättning är att barnen ska få ordförståelse med ett rikt och varierat ordförråd. Att de kan forma ljud med munnen, bilda ord, prata, berätta och föra samtal.