Skip to content
Sök

Hjortronet

Hjortronet är en av fem avdelningar på Djuptjärns förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Vårt utvecklingsområde i år är ”Språket”.

Genom att främja och fokusera på språkutvecklingen bidrar vi till att stärka barnens självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet.

Vi arbetar också medvetet med jämställdhet, och deltar som piloter i ett utvecklingsarbete i jämställdhet tillsammans med Norrbottens kommuner.