Sök

Temadagar (Diana)

Under temaveckorna, kallade ”Diana”, får grundskoleeleverna musicera på flera olika instrument samt skapa musik.

Inom ramen för musikundervisningen i grundskolan, som Kulturskolan ansvarar för, så får eleverna i årskurs 5 två temadagar på Kulturcentrum. Syftet är att inom ramen för kursplanen träna mer på melodispel, ackordsspel, ensemble, samt digitalt musikskapande. Utöver kursplanens mål är detta också ett tillfälle för eleverna att välja att söka till vår frivilliga verksamhet och fortsätta att utöva ett intresse.

Den första dagen kommer eleverna i grupper på cirka 5-7 elever att få spela ensemble, men även trumpet, tvärflöjt, saxofon samt skapa musik på datorn i studion. Den andra dagen fortsätter grupperna att spela ensemble, samt spela bland annat elbas, trumset och fiol.