Skip to content
Sök

Rektorn har ordet, Innanbäckens skola

Till vår skola ska alla elever känna att de kommer med en känsla att vara trygga, få ha en känsla av att lyckas, både kunskapsmässigt och socialt. Elever ska få den ledning och stimulans som hen behöver.

Innanbäckens och Ytterbyns skolor har som kvalitetsarbeten att arbeta med Jämställdhet och Värdegrund. På lågstadiet arbetar pedagogerna med PAX-metoden som vår skolpsykolog handleder i. Vi ser det som viktigt att våra elever känner att de har inflytande över och känner en delaktighet i frågor som rör dem och sin utbildning. Elevråden på skolorna är viktiga forum för detta men även i det dagliga arbetet som rör planering och genomförande är eleverna viktiga .

Vi behöver se olikheter som värdefulla tillgångar och eleverna ska ha en känsla att de har en ljus framtid för sig med stora kunskaper när de lämnar våra skolor.

Vi har utbildade och behörig personal med lång erfarenhet och vi är stolta över det stora samarbetet vi har med Kulturskolans pedagoger i musik, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Fritidshemmet har en viktig roll för våra elever. I verksamheten som följer läroplanens mål tränas förmågor och områden som är viktiga för elevens utveckling.

För att alla elever ska få den ledning, stimulans och kunskaper som våra styrdokument fastställer, ser vi samverkan och dialog med vårdnadshavare, elevhälsan, verksamhetsutvecklare och externa aktörer som en naturlig del i vårt uppdrag att verka för det viktigaste vi har, våra elever!

Jag vill bidra till att verka för vår kommungemensamma vision, Sveriges bästa skola tillsammans med mina medarbetare.

Susanne Palmkvist, rektor

Bild av Susanne Palmkvist

Susanne Palmkvist

Rektor

Susanne är rektor för skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Telefon: 0923-652 07