Sök

Verksamheten på Innanbäckens skola

Innanbäckens skola är idag en F-6-skola som ligger två kilometer utanför centralorten, vid E4 mot Luleå. Vi har bra gång- och cykelavstånd till centrum och tillgång till en egen idrottshall med fotbollsplan i nära anslutning till skolan, skolskogen samt närhet till fina naturområden för både uteaktiviteter och friluftsliv. 

Läsåret har vi cirka 140 elever fördelade från förskoleklass till åk 6.
I skolans lokaler finns också en fritidshemsavdelning med 50- 60 barn.
Personalen arbetar i arbetslag med indelningen Förskoleklass-Fritids-år 3 och år 4-år 6.

Möjligheternas skola.

Allt under samma tak. 

Skolskogen

Brasshjältarna

  •  Läsning är en grund till lärande.
  •  Gemenskap (där äldre elever hjälper de yngre t ex med lästräning)
  •  En utemiljö som lockar till lek och aktivitet

Innanbäcken den läsande skolan med glokal (global plus lokal) inriktning. Exempelvis kulturlandskap med bagarstuga, Vassholmen, byn Innanbäcken, löjdagen, sjöundersökning, skolskogen, fågelskådning med mer. Vi jobbar utifrån den lokala kulturen som grund för att få förståelse för det globala.