Skip to content
Sök

Innanbäckens förskoleklass

Vi är förskoleklassen som sätter leken i centrum. Genom leken når vi många av läroplanens mål och barnen har kul under tiden.

Varför är det då så viktigt med lek?

I läroplanen står det att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet”. Det står även att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva egna idéer och lösa problem”. Genom leken får man möjlighet att öva på dessa förmågor. Man tränar också på att samarbeta med andra, att kompromissa och att kunna se saker ur ett annat perspektiv.

Men matte och svenska då?

Det pratas så mycket om att man måste börja med matte och svenska tidigare för att få upp kunskapsnivån i Sverige. I vår förskoleklass så jobbar vi vidare med det som redan är påbörjats med i förskolan, att lära genom lek. Innan barnen börjar med plus och minus i matte behöver de exempelvis lära sig en massa begrepp som hör till matematiken. Lång-kort, framför-bakom, fler-färre med mer.

Innan barnen lär sig läsa tränar vi på rim och ramsor, vi lyssnar på vilka ljud vi har i exempelvis namnet, vi skriver på dator både på riktigt och med ”spökskrift”, vi tränar på att kunna tala inför varandra och att kunna lyssna på varandra. Allt detta tränar vi på ett lekfullt sätt för att barnen ska behålla lusten att lära så länge som möjligt.

Motoriken

När man är 6 år har man ett stort rörelsebehov. Det är mycket som händer i kroppen och man har ofta ”kryp i byxan”. Därför varvar vi samlingsstunder med fri lek och utevistelse. Vi följer övriga skolans raster för vi har ett gemensamt rastvärdssystem, men ofta går våra barn ut tidigare för att få ha skolgården för sig själv innan övriga skolan kommer ut på rast. 

En gång i veckan har vi också tillgång till idrottshallen. På vintern åker vi skridskor och skidor då vädret tillåter. Vi har även närhet till skogen som vi besöker så ofta vi hinner.

Övrigt

Vi har ett faddersystem som innebär att barnen i trean blir faddrar till förskoleklassbarnen. Vi träffas sen med jämna mellanrum och gör olika aktiviteter tillsammans. Det ger en ökad trygghet för våra 6-åringar att ha någon äldre som man känner lite extra. Vi har även aktiviteter tillsammans med åk 1-3. Vi gör tvärgrupper och går exempelvis en tipspromenad. Vi gör utflykt till Sandbacken och halstrar löja. Allt detta gör att vi har en bra stämning mellan barnen på vår skola.