Skip to content
Sök

Föräldrasamverkan, Innanbäckens skola

Föräldrasamverkan är en viktig del i skolans arbete. Kommunikationen via lärplattform SchoolSoft fungerar bra. Föräldrarna får information och kommunikation mellan skolan och hemmet sker smidigt.

Skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplanen finns på SchoolSoft. Vid utvecklingssamtal, en gång per termin, diskuteras elevers kunskapsutveckling.

Skolans ordnar föräldrakvällar både för hela skolan och klassvis. Vi ordnar Öppet hus varje läsår. Vi har ett aktivt skolråd som träffas minst två gånger per termin. Det finns representanter från varje klass och lärare samt rektorn. Elevrådet skickar frågor till skolrådet för diskussion. Föräldrarna är alltid välkomna till skolan och ta del av elevers dagliga arbete.