Sök

Elevhälsan på Innanbäckens skola

Elevhälsan ska tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan ska också främja god hälsa hos alla elever med särskild fokus på barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka.

Innanbäckens elevhälsoteam

Bild av Susanne Palmkvist

Susanne Palmkvist

Rektor

Susanne är rektor för skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Telefon: 0923-652 07
Bild av Ronja Andersson

Ronja Andersson

Kurator

Ronja är skolkurator vid skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Mobil: 073-447 20 42
Bild av Johanna Wikström

Johanna Wikström

Skolsköterska

Skolsköterska på skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Telefon: 0923-652 91
Mobil: 070-547 66 08
Bild av Ann-Catrin Nordlund Sildeman

Ann-Catrin Nordlund Sildeman

Specialpedagog

Ann-Catrin är specialpedagog på Ytterbyns skola och Innanbäckens skola  

Telefon: 0923-656 95
Mobil: 072-728 53 29
Bild av Åsa Nordlund

Åsa Nordlund

Specialpedagog

Åsa är specialpedagog på Centrumskolan och Innanbäckens skola.  

Mobil: 073-083 90 69